• Nietuzinkowa lekcja zdalna

     • "..Najlepsza lekcja dzisiaj, widziałam zaangażowanie uczniów, poznałam przy okazji cały Ich zwierzyniec ..."

      (Pani Anna Małyszek)

      Mija kolejny tydzień nauki zdalnej, raz jest łatwiej, raz trudniej. Dużo zależy od zaangażowania uczniów. Klasa 3B "przełamuje lody" i uaktywnia się. Na lekcji geografii, uczniowie  pojawili  się na tle ciekawych zakątków świata, najczęściej w charakterystycznym nakryciu głowy, obowiązującym  w danej szerokości geograficznej. Spontanicznie, na chwilkę do lekcji włączyły się pupile uczniów  - psy, koty, królik Bogdan, szynszyle, a nawet wąż Ignacy. Zwierzęta poprawiają uczniom nastrój w trudnych czasach pandemii i miejmy nadzieję, Drodzy Uczniowie, że motywują Was do nauki, spacerów na świeżym powietrzu i uczą odpowiedzialności. Przyjemnej, owocnej nauki, aktywności na lekcjach, wysokiej frekwencji   życzymy Wam Drodzy Uczniowie!

     • Uczniowskie pasje

     • Kuba Zienkiewicz, uczeń klasy 2D zagrał jedną z głównych ról w spektaklu "Jeremi sie ogarnia. LOL" w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.

        24 listopada odbyła sie premiera online na youtube. 

      Spektakl opowiada o tym, że oprócz wirtualnego świata istnieje też ten realny, rzeczywisty. Problem w tym, żeby tytułowy bohater Jeremi (Kuba Zienkiewicz) to zrozumiał i docenił  relacje właśnie w świecie rzeczywistym i dbał o nie.

      W okresie pandemii żyjemy głównie w świecie wirtualnym...musimy sobie radzić, mamy jednak nadzieję, że wkrótce będziemy mogli spotkać się w świecie realnym i nie zatracimy sie w wirtualu jak niegdyś Jeremi...

     • Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

     •  W dniu 21 listopada obchodzony jest Światowy  Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Niech to będzie dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji.

      Pomysł tego święta zrodził się w Stanach Zjednoczonych. Obecnie Dzień Życzliwości obchodzony jest w 180 krajach, a celem tej akcji jest uwrażliwienie na wzajemną życzliwość, wzbudzenie pozytywnych emocji, ale też zwrócenie uwagi na problemy otaczającej nas rzeczywistości, niejednokrotnie smutnej. Przesłanie akcji  jest proste - bądźmy życzliwi codziennie, a nie tylko od święta!

      Zespół ds. promocji zdrowia

     • 19 listopada Światowym Dniem Rzucania Palenia

     • W wielu krajach, również w Polsce wprowadza się współcześnie zakazy paleniaw miejscach publicznych. Niestety, jak wskazuje badanie CBOS-u, zmiany te nie wpłynęły na zmniejszenie liczby palaczy. Zakazy odgórne ogrywają zwykle niewielką rolę, znacznie lepiej działa bowiem motywacja wewnętrzna, którą każdy powinien odnaleźć w sobie. Każdy palący, czyli co trzeci Polak. W Polsce, co roku 70000 mieszkańców umiera z powodu palenia tytoniu, a kolejne 8000 zgonów jest spowodowanych biernym paleniem. Naukowcy są zgodni – zarówno osoby palące papierosy, jak i wapujące (używające papierosów elektronicznych i innych nowatorskich wyrobów tytoniowych, znacznie ciężej przechodzą infekcję koronawirusem.  Niektóre badania wskazują na wyższe ryzyko infekcji SARS-CoV-2 u osób palących, ale wszystkie dowodzą cięższego przebiegu COVID-19 i większej częstości zgonów z tego powodu u osób palących. W opinii ekspertów pandemia COVID-19 to doskonały moment na rzucenie palenia.

      Oprac. P. Elżbieta Wilczyńska

     • 16 listopada Międzynarodowy Dzień Tolerancji

      • 16 listopada Międzynarodowy Dzień Tolerancji

      • Dzień Tolerancji powinien być okazją do refleksji nad naszymi postawami wobec "innych". Szczególnie ważne wydają się wszystkie działania podejmowane przez młodzież i kierowane do młodzieży. Wiele krajów w coraz większym stopniu charakteryzuje się różnorodnością kulturową, rasową i etniczną. Jest to sytuacja, która sprzyjać może zjawiskom związanym z nietolerancją. Wpływanie na kształtowanie właściwych postaw, sprzyjających harmonijnemu rozwojowi społeczeństwa, jest zadaniem, które powinny stawiać przed sobą władze, szkoły i media, a więc miejmy na uwadze:

       • respektowanie cudzych praw i cudzej własności;

       • uznanie i akceptacja różnic indywidualnych;

       • umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych;

       • docenianie rozmaitości kultur;

       • otwarcie na cudze myśli i filozofię;

       • ciekawość i nieodrzucanie nieznanego.

       tekst P. Elżbieta Wilczyńska

     • Z gabinetu psychologa/pedagoga

     • Jak zmobilizować się do nauki podczas nauczania zdalnego? Jak uzyskać równowagę pomiędzy obowiązkami,  a odpoczynkiem?

      Na te i inne pytania odpowiada pani psycholog Weronika Dajdok w zakładce na naszej stronie  -  informacje - pomoc psychologiczno-pedagogiczna

      Zapraszamy uczniów do artykułu.

     • Wyniki konkursu

     • W szkolnym  konkursie "Polska na 102" dział wzięło 174 uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych.

      Najlepsze wyniki uzyskali:1 miejsce -  Filip Dąbrowski (3A)2 miejsce -  Hubert Lipiński (3A)3 miejsce -  Krzysztof Sudzik (3A)

      Serdecznie gratulujemy

       

     • Konkurs z okazji 102 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

     • Z okazji Święta Niepodległości  

      Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ekonomicznych przy merytorycznym wsparciu P.P. Jerzego Dutkiewicza -  nauczyciela Historii, Wiedzy o społeczeństwie oraz Wiedzy o kulturze, przeprowadzi we wtorek 10 listopada na czwartej godzinie lekcyjnej (10.50-11.35)  szkolny konkurs wiedzy o Polsce - Polska na 102.Tytuł konkursu nawiązuje do 102 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zadania konkursowe dotyczyć będą polskiej historii, geografii, kultury i sportu. Konkurs zostanie przeprowadzony w warunkach zdalnych za pośrednictwem aplikacji Quizizz.Zadania konkursowe polegać będą na wyborze jednej prawidłowej odpowiedzi spośród czterech propozycji.Konkurs odbędzie się we wszystkich klasach.10% najlepszych uczestników konkursu otrzyma oceny celujące za aktywność z historii, wiedzy o społeczeństwie lub historii i społeczeństwa, trzech najlepszych uczestników otrzyma nagrody książkowe.Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

     • Szanujemy symbole narodowe

     • 11 listopada będziemy obchodzić Święto Niepodległości. W tym dniu w wielu miejscach pojawią się polskie flagi i zabrzmi hymn państwowy. Warto przy tej okazji pamiętać o podstawowych zasadach związanych z symbolami narodowymi.

      NIE PISZ PO FLADZE

      Na fladze RP nie wolno umieszczać napisów i rysunków. Jest to dopuszczalne jedynie na barwach narodowych. Różnią się one od flagi państwowej tym, że nie mają określonych proporcji. Mogą być dowolnej długości i szerokości. Trzeba jednak pamiętać, że szerokość obu pasów musi być równa. Natomiast flaga ma proporcje 5:8. Eksponowana publicznie musi być czysta, mieć czytelne barwy. Flaga nigdy nie może dotykać podłogi czy ziemi.

      Podczas marszów flaga państwowa RP jest niesiona przed rzędem innych flag. Może być niesiona również z innymi flagami w jednym rzędzie. W przypadku rzędu trzech lub pięciu flag, zajmuje miejsce środkowe, w rzędzie czterech flag jest po lewej stronie dla patrzących na czoło pochodu, a w rzędzie sześciu flag dwie flagi państwowe RP zajmują skrajne miejsca po stronie lewej i po prawej. Jeśli eksponuje się na masztach więcej flag, flagę państwową RP podnosi się (wciąga na maszt) jako pierwszą i opuszcza jako ostatnią.

      HYMN – POWAGA I SZACUNEK

      O zachowaniu powagi i spokoju należy pamiętać podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego. Mężczyźni w ubraniach cywilnych powinni zdjąć nakrycia głowy. Osoby w umundurowaniu obejmującym nakrycie głowy, niebędące w zorganizowanej grupie – oddają honory przez salutowanie. Należy też zwrócić uwagę na poprawny tekst naszego hymnu. 

      KOMPENDIUM WIEDZY O SYMBOLACH NARODOWYCH

      Przed Świętem Niepodległości warto przypomnieć sobie, jak eksponować polską flagę oraz poprawnie wykonywać hymn państwowy. Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym przez MSWiA miniprzewodnikiem. Publikacja wyjaśnia, jak prawidłowo postępować z symbolami narodowymi oraz jak unikać błędów związanych z ich wykorzystaniem. W miniprzewodniku opisano także pomyłki najczęściej popełniane podczas wykonywania hymnu RP. Dowiadujemy się m.in. dlaczego powinniśmy śpiewać „Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy”, a nie „póki my żyjemy”.


      źródło: https://www.gov.pl/web/mswia/szanujmy-symbole-narodowe

      11 listopada będziemy obchodzić Święto Niepodległości. W tym dniu w wielu miejscach pojawią się polskie flagi i zabrzmi hymn państwowy. Warto przy tej okazji pamiętać o podstawowych zasadach związanych z symbolami narodowymi.

      NIE PISZ PO FLADZE

      Na fladze RP nie wolno umieszczać napisów i rysunków. Jest to dopuszczalne jedynie na barwach narodowych. Różnią się one od flagi państwowej tym, że nie mają określonych proporcji. Mogą być dowolnej długości i szerokości. Trzeba jednak pamiętać, że szerokość obu pasów musi być równa. Natomiast flaga ma proporcje 5:8. Eksponowana publicznie musi być czysta, mieć czytelne barwy. Flaga nigdy nie może dotykać podłogi czy ziemi.

      Podczas marszów flaga państwowa RP jest niesiona przed rzędem innych flag. Może być niesiona również z innymi flagami w jednym rzędzie. W przypadku rzędu trzech lub pięciu flag, zajmuje miejsce środkowe, w rzędzie czterech flag jest po lewej stronie dla patrzących na czoło pochodu, a w rzędzie sześciu flag dwie flagi państwowe RP zajmują skrajne miejsca po stronie lewej i po prawej. Jeśli eksponuje się na masztach więcej flag, flagę państwową RP podnosi się (wciąga na maszt) jako pierwszą i opuszcza jako ostatnią.

      HYMN – POWAGA I SZACUNEK

      O zachowaniu powagi i spokoju należy pamiętać podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego. Mężczyźni w ubraniach cywilnych powinni zdjąć nakrycia głowy. Osoby w umundurowaniu obejmującym nakrycie głowy, niebędące w zorganizowanej grupie – oddają honory przez salutowanie. Należy też zwrócić uwagę na poprawny tekst naszego hymnu. 

      KOMPENDIUM WIEDZY O SYMBOLACH NARODOWYCH

      Przed Świętem Niepodległości warto przypomnieć sobie, jak eksponować polską flagę oraz poprawnie wykonywać hymn państwowy. Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym przez MSWiA miniprzewodnikiem. Publikacja wyjaśnia, jak prawidłowo postępować z symbolami narodowymi oraz jak unikać błędów związanych z ich wykorzystaniem. W miniprzewodniku opisano także pomyłki najczęściej popełniane podczas wykonywania hymnu RP. Dowiadujemy się m.in. dlaczego powinniśmy śpiewać „Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy”, a nie „póki my żyjemy”.      źródło: https://www.gov.pl/web/mswia/szanujmy-symbole-narodowe

     • V Olimpiada Statystyczna

     • 5 listopada  odbyły się eliminacje szkolne V Olimpiady Statystycznej. W Olimpiadzie udział wzięło udział 7 uczniów. Do  etapu okręgowego zakwalifikowali się Dawid Cieślik (4A) oraz Jakub Ratajczak (3C).

      Gratulujemy

     • Wyzwanie

     •  Nadszedł czas na WYZWANIE ! Klasy 2A, 3A, 3B, 4A, 2A5 to dla Was ten challenge!Mamy motywację do ruszania się! Będąc aktywnym fizycznie (spacer to też aktywność ) możemy w pozytywny sposób rywalizować pomiędzy klasami! I nic to nas nie kosztuje. Poza tym endorfiny dostajemy w gratisie.Wyzwanie trwa 1 miesiąc rozpoczynając od dnia 2 listopada!Zabawa polega na tym, że każdy uczeń wysyła screen z datą marszu  (np.  z aplikacji endomondo) do swojego nauczyciela wychowania fizycznego na szkolnego maila. Nauczyciel zapisuje ilość przebytych kilometrów, a na koniec tygodnia zlicza łączną ilość km w klasie. Im więcej osób z klasy weźmie udział -  tym dalej zajdzie.Oczywiście wyzwanie to też nagrody ! Dla klasy, która zwycięży czekają słodkie upominki. Powodzenia! Dużo zdrowia!

      tekst Aleksandra Andersz-Wlaźak

     • Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego


     • W dniu 19 października odbył się Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Multitest 2020. Konkurs odbył się online, a naszą szkołę reprezentowało ośmioro uczniów. Najlepsze okazały się:

      1. Zuzanna Kosiela (2C),

      2. Patrycja Wołodźko (2A,

      3. Zuzanna Nowak (2A).

      Gratulujemy wyników

       

     • XXII Olimpiada Wiedzy o Żywności

     • W dniu 23 października na 2 i 3 lekcji w gabinecie 21 odbyły  się szkolne eliminacje XXII Olimpiady Wiedzy o Żywności. Udział w niej wzięli  uczniowie z klasy 3C -  Jakub Ratajczak, Jakub Fidler, Szymon Bednarczyk  oraz Michał Skupny z 4C.

      Gratulujemy Jakubowi Ratajczakowi, który dostał się do następnego etapu.

     • Przerwa na czytanie

     • Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych  w dniu 21 października b.r. wzięli udział  w I Międzynarodowej edycji V Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie  pt. Przerwa na czytanie. Wydarzenie odbyło  się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom. Celem akcji była promocja czytelnictwa, integracja środowiska lokalnego, zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w dowolnej sytuacji i dowolnym miejscu. W tym dniu biblioteka szkolna wypożyczyła wiele książek i nadal ma wiele ciekawych propozycji do wypożyczenia, więc serdecznie zaprasza.

     • 15 października Światowym Dniem Mycia Rąk

     • By zwrócić uwagę na problem brudnych rąk, UNICEF zainicjował w 2008 roku obchody Światowego Dnia Mycia Rok (ang. Global Handwashing Day – GHD), jako akcję edukacyjną na ten temat.

      Dla wielu z nas jest to bardzo prozaiczna czynność. Na naszej skórze żyją różne drobnoustroje , które zostawiamy na wszystkich przedmiotach przez nas dotykanych. Zostawiają je także inne osoby. W ten sposób wciąż je przenosimy. Dotykając jedzenia, które jemy, dostają się one do organizmu. Mycie rąk mydłem pozwala nam pozbyć się większości z bakterii i drobnoustrojów. Ręce myjemy po wyjściu z toalety, przed jedzeniem, po jeździe autobusem, czy po spacerze. Jednak nie dla wszystkich jest to takie oczywiste, a co gorsza też możliwe.

      UNICEF podaje, że każdego dnia ok. 1,4 tys. dzieci poniżej piątego roku życia umiera na skutek chorób spowodowanych brakiem dostępu do czystej wody, urządzeń sanitarnych i nieprzestrzeganiem podstawowych zasad higieny. Przede wszystkim niemycie rąk prowadzi do biegunki i infekcji dróg oddechowych, które również mogą prowadzić do zahamowania wzrostu, niskiej wagi i opóźnienia w rozwoju dziecka.

      Najprostszą i najtańszą metodą ograniczenia liczby zachorowań jest mycie rąk za pomocą mydła. 


      „Każdy z nas, każda matka, każde dziecko, każdy nauczyciel i każdy członek danej społeczności myjąc ręce wodą z mydłem może pomóc w budowie zdrowego społeczeństwa. Jeśli wiedziałbyś, jak uczynić świat lepszym, to z pewnością byś to zrobił. Okazuje się, że każdy z nas ma taką możliwość – po prostu trzeba myć ręce wodą, dodać mydło, spienić i spłukać czystą wodą” – mówi Sanjay Wijesekera z UNICEF.


      Żródło: https://www.ekokalendarz.pl/dzien-mycia-rak/     • Lubuski Festiwal Piosenki Pro Arte

     • Uczennica klasy 3D Iga Siewruk zdobyła tytuł finalisty Lubuskiego Festiwalu Piosenki Pro Arte. Zaprezentowała się w utworze Sławy Przybylskiej "To wszystko z nudów". Idze i Pani Aleksandrze Nikolak serdecznie gratulujemy.

     • Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego

     • Gratulujemy Patrykowi Ciechomskiemu z klasy 4C, który zdobył 57% głosów, jak i pozostałym kandydatom: Wiktorii Sawali z klasy 2A5 (23% głosów) i Mateuszowi Hawrylukowi  z klasy 1C5 (19% głosów), którzy będą pełnić odpowiednio funkcje:

      - Przewodnicącego SU - Patryk

      - Zastępcy Przewodniczącego SU  - Wiktoria

      - Rzecznika Praw Ucznia -  Mateusz

       

     • W Teatrze

     • 18 września w Teatrze in. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. uczniowie Ekonomika zobaczyli spektakl pt. "Tango Piazzolla - marzenie."Spektakl zaprezentowany  w ramach miejskiej kampanii "Obudź się" okazał sie pełen tańca i muzyki. Zobaczyli go uczniowie klas drugich. Zdaniem wielu uczniów, nie tylko poloneza teraz pragną nauczyć się  na Studnówkę, ale tango chętnie  też by poćwiczyli. To była uczta dla oka i ucha.

      Spektakl odbywał sie w warunkach reżimu sanitarnego tzn. na widowni zajmowane było co drugie miejsce i należało mieć założoną maseczkę. Przed wejściem na widownię, każdy miał mierzoną temperaturę i dezynfekował ręce.