• e-PUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

    • Zespół Szkół Ekonomicznych posiada Elektroniczną skrzynkę podawczą.

     Mogą Państwo wysłać pismo do szkoły, podpisane Profilem Zaufanym, który honorowany jest na równi z podpisem odręcznym.

     Pismo ogólne do podmiotu publicznego:
     https://obywatel.gov.pl/wyslij-pismo-ogolne