• Koło Młodego Księgowego

   •  ZARZĄD KOŁA
    PREZES - Zuzanna Wesoły
    WICEPREZES - Dominik Dobrowolski
    SKARBNIK-Patryk Wrzesiński
    SEKRETARZ - Bartłomiej Szpałek

     

    W wyniku  wieloletniej współpracy szkoły ze SKwP Oddział Okręgowy w Gorzowie Wlkp. powołano uchwałą Zarządu Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Gorzowie Wlkp., dnia 04.11.2019 Koło Młodego Księgowego przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stefana Starzyńskiego w Gorzowie Wlkp.

    Koło otrzymało nazwę  „Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gorzowie Wlkp. Koło młodego Księgowego przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stefana Starzyńskiego w Gorzowie Wlkp.”

   • Nowy zarząd 

   • Tak wyglada Zarząd Koła Młodego Księgowego

    w roku szkolnym 2023/2024

   • Informacje o KMK

   • Członkami koła są uczniowie klas o profilu ekonomicznym.

    Opiekunem jest Pani Izabela Anioł, nauczyciel  przedmiotów zawodowych. 

    Zakres działania koła została określony w regulaminie .

    Koło zostało powołane w celu rozwijania zainteresowań uczniów, realizacji celów stowarzyszenia takich jak: 

    • krzewienie poczucia godności i wspólnoty zawodowej,
    • popularyzowanie pozycji i znaczenia zawodu księgowego i innych zawodów związanych z rachunkowością,
    • obrona praw, godności i interesów członków Stowarzyszenia,
    • popularyzowanie rozwiązań europejskich i światowych w zakresie rachunkowości oraz dla zapewnienia więzi organizacyjnej miedzy członkami Stowarzyszenia.

     

    Źródło: Twórca: AndreyPopov | Podpis: Getty Images/iStockphoto