• glosuj24.pl

   • Szkoła dysponuje systemem do głosowania online nad uchwałami Rad Pedagogicznych - www.glosuj24.pl.

    Usprawnił on proces decyzyjności w szkole.

    System nie wymaga logowania, ponieważ dla każdego zebrania Rady Pedagogicznej wysyłany jest do nauczycieli unikalny link z indywidualnym tokenem (SMSem i emialem), który przekierowuje nauczyciela do odpowiedniego głosowania (zadanego w odpowiednich ramach czasowych), gdzie kilkoma kliknięciami głosuje nad wyznaczonymi uchwałami/opiniami/ankietami, które są załączone w wersji PDF.

    System działa w oparciu o blockchain. W rozbudowanej formie używany jest również przez Rady Miast i Gmin w Polsce oraz we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych.