• G-Suite

   • Szkoła dysponuje 5000 kont usług online od firmy Google Inc., w wersji profesjonalnej, w domenie szkoły ekonomik.gorzow.pl:

    • GMail,
    • Google Dysk (nielimitowana przestrzeń dyskowa),
    • Komunikator Hangouts,
    • Dokumenty Google (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, prezentacje multimedialne, formularze),
    • SketchUP - Projektowanie 3D online,
    • Strony WWW CMS,
    • Kalendarz.

     

    • Aby zalogować się do usług wejdź na stronę: https://gmail.com
    • Wpisz login: imie.nazwisko@ekonomik.gorzow.pl np. jan.kowalski@ekonomik.gorzow.pl,
    • Pamiętaj, że login piszemy małymi literami, bez polskich znaków ąśćżźół (ą=a; ó=o, etc.) i bez spacji,
    • Wpisz hasło jednorazowe podane przez nauczyciela,
    • Przy pierwszym logowaniu zostaniesz poproszony o stworzenie nowego hasła (minimum 8 znaków, duże i małe litery, cyfry, znaki specjalne np. !@#$%#).

     

    Szkolne konto Google możesz dodać do swojego urządzenia mobilnego (tablet, telefon komórkowy).

    Po ukończeniu szkoły przez ucznia, konto NIE BĘDZIE USUWANE!