• Dostęp do e-dziennika

  • Panel logowania:

   aplikacje.edukacja.gorzow.pl

    

   Instrukcja logowania (dla uczniów i nauczycieli):

   librus_dostep.pdf 


   Instrukcja logowania (dla rodziców):

   Rodzice logują się do e-dziennika, klikając Logowanie za pomocą login.gov.pl - Profilem Zaufanym (np. przez e-bankowość) w powyższym Panelu logowania. Rodzice, którzy chcą mieć dostęp do e-dziennika zobowiązani są napisać wychowawcy na papierowym formularzu (rozdawane były na zebraniu z rodzicami; zgodnym z RODO) między innymi swój PESEL i email. Rodzice nie otrzymują ze szkoły żadnych loginów i haseł (logują się wyłącznie Profilem Zaufanym).