• Kalendarium

     • 1946-1977
      • Dyrektorzy: Felicja Pernak (1946-1950), Henryk Borzykowski (1950-1952), Stefan Paternowski (1952-1954), Bolesław Nowakowski (1954-1966), Jan Gołąb (1952-1977)

       Dyrektorzy: Felicja Pernak (1946-1950), Henryk Borzykowski (1950-1952), Stefan Paternowski (1952-1954), Bolesław Nowakowski (1954-1966), Jan Gołąb (1952-1977)

       1946 r. - 6 maja powstało Koedukacyjne gimnazjum i Liceum Handlowe. Pierwszym dyrektorem szkoły została Felicja Pernak. gimnazjum  miesciło sie przy ulicy teatralnej, a w sierpniu otrzymało własny budynek przy ul. 30 Stycznia  29. 

       9 września odbyły sie egzaminy wstępne, a 16 września odbyła sie pierwsza uroczystość Rozpoczecia Roku Szkolnego 1946/1947

       1947 r. - w lutym szkoła otrzymała cztery budynki na internat, a 11 maja odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru.

        1947 r. Poświęcenie Sztandaru w Katedrze

       1949 r. Pedagodzy i pierwsi absolwenci Liceum Handlowego

       1951 r. - następuje rozdzielenie szkoły na dwa zespoły: Technikum Pocztowe (następnie Technikum Łączności) i Technikum Finansowe.

        

       1951 r. Grono pedagogiczne i absolwenci szkoły.Ósmy od lewej w pierwszym rzędzie dyrektor Henryk Borzykowski, po Jego prawej stronie wicedyrektor Jan Gołąb. W tle budynek internatu.

       Szkolna orkiestra dęta z kapelmistrzem Edmundem Grafką i dyrektorem Janem Gołąbem

       1958 r. - dziedziniec szkolny pokryto nawierzchnią asfaltową. Nakładem własnych sił otwarto boisko kortowe.

       1961 r. - uruchomiono klasę filialną technikum dla pracujących w Kostrzynie n/o.

       1963 r

       Grono Pedagigiczne Technikum Łączności. W środku w I rzędzie dyrektor Bolesław Nowakowski.

       1964 r. - uruchomiono klasę filialną technikum dla pracujących Strzelcach Krajeńskich.

       1966 r. - połączono Technikum Łączności i Technikum Ekonomiczne, w wyniku czego powstało Technikum Ekonomiczne.

       1952 - 1977 r. - ten dwudziestopięcioletni okres sprawowania funkcji dyrektorskiej przez Jana Gołąba jest wspominany jako "złota epoka" w dziejach Ekonomika.

       Początek lat 70-tych. Maskotka szkoły - nieoficjalny symbol Ekonomika - osiołek Wośka,

       który stoi w miejscu dzisiejszej szali gimnastycznej.

       20-lecie Ekonomika. Jest i Wośka.

        

       1976 r. 30-lecie Szkoły. Pokaz gimnastyczny

        

     • 1978-1989
      • Dyrektorzy: Czesław Wojciechowski (1977-1981), Weronika Kurjanowicz (1981-1983), Ryszard Gromiec (1983-1989),

       Dyrektorzy: Czesław Wojciechowski (1977-1981), Weronika Kurjanowicz (1981-1983), Ryszard Gromiec (1983-1989),

        Czesław Wojciechowski

       Absolwent szkoły, matematyk, najpierw wychowawca w internacie, potem jego kierownik ( przez 20 lat), nauczyciel matematyki i od 1977 r. dyrektor szkoły. Funkcję tę pełnił przez 4 lata, odszedł nagle mając 51 lat. W opini ludzi związanych ze szkołą, był niezwykle oddany młodzieży.

       1980 - W roku szkolnym 1980/1981 pod kierownictwem harcmistrza Zofii Kamińskiej szkolny szczep ZHP liczył 166 harcerzy. Obozy, zimowiska, rajdy turystyczne, zloty i turnieje harcerskie były dla młodzieży sposobem na  spędzanie  czasu wolnego. Szczep miał swoją harcówkę noszącą imię Bohaterskich Dzieci Warszawy.

        Weronika Kurjanowicz

       Okres pełnienia funkcji dyrektora przez Weronikę Kurjanowicz był niebywale trudny, bo przydadł na okres wprowadzenia stanu wojennego. Niezwykle bolesnym dla szkoły wydarzeniem było aresztowanie 17 grudnia 1981 roku, a nastepnie skazanie na karę jednego  roku więzienia wicedyrektora szkoły Jerzego Hrybacza za pomoc w zorganizowaniu strajku w gorzowskich Zakładach Mechanicznych.

        Ryszard Gromiec

       Dyrektor Ryszard Gromiec - postać niezwykle zasłużona dla gorzowskiej oświaty, wspominany jako mistrz zarządzania, m.in. przeprowadzono za Jego kadencji remont budynku szkoły, wybudoewana została druga sala ginnastyczna wraz z zapleczem sanitarnym.

        

       1983 r. Dzień Sportu. Z pobłażliwym uśmiechem wobec wysiłków koleżanek i kolegi przyglada sie prof. Zofia Kamińska

       1985 r. Studniówka w auli szkolnej. Prof. Józefa Sękowska w tańcu.

       1986 r. - Pod opieką Małgorzaty Januszkiewicz powstał i rozwijał sie Teatr Dramatyczny. W grudniu wystawiono premierowego Makbeta. W 1987 r.  uczniowie uzyskali wyróżnienie na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Dramatycznych PARA'87. W maju uruchomiono strzelnicę na strychu budynku szkoły. Strzelnica przystosowana była do broni pneumatycznej. W póżniejszych latach działlności szkoły prowadzono tu Koło Strzeleckie, które cieszyło się dużym zainteresowaniem uczniów.

       Polskie Towarzystwo Ekonomiczne zaczęło organizować Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej. Uczniów do olimpiady przygotowywał  Stefan Szulc.

       1986 r. Bronisław Szwarkowski i Stefan Szulc podczas szkolnych eliminacji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

       Rok 1987. Dzień Sportu Szkolnego. Profesorowie Jan Kopyść i Waldemar Janusz.

       od 1988 r. - w szkole odbywają sie konkursy pisania na maszynie. Do  Ogólnopolskich Konkursów Pisania Na Maszynie uczniów przygotowała Pani Helen Andruszkiewicz.

       1991 r. - Podczas konkirsu pisania na maszynie  m.in. Panie Helena Andruszkiewicz i józefa Sękowska

        

        

        

     • 1990-2007
      • Dyrektorzy: Leszek Wakulicz (1989-1995), Elżbieta Szmytkiewicz (1995-2007)

       Dyrektorzy: Leszek Wakulicz (1989-1995), Elżbieta Szmytkiewicz (1995-2007)

       1989 r. - po przejściu dyrektora Ryszarda  Gromca na emeryturę, jego następcą zostaje Leszek Wakulicz - historyk, dotychczasowy zastępca dyrektora.

       1990 r. Grono Pedagogiczne

       Uroczystość Rozpoczęcia Roku Szkolnego 1993/1994

       1994 r. - Akademia z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości w auli szkolnej

       1994 r. - w dniach 6-7 maja w Pułtusku odbył sie zjazd szkół im. Stefana Starzyńskiego. Na spotkanie zostali zaproszeni potomkowie wybitnego Polaka. Naszą szkołe w Pułtusku reprezentował Samorząd Szkolny wraz z opiekunami Panią Renatą Kolasińską i Panem Markiem Tomczakiem. 

       1994 r. - Ekonomik w Pułtusku

       W tym okresie szkoła odnosiła liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach, przede wszystkim w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.

       W 1995 r. - dyrektor Leszek Wakulicz pożegnał sie ze szkołą i w kolejnych latach zajmował kierownicze stanowiska w instytucjach oświatowych, finansowych i w służbie zdrowia.

       1995 r. - uroczyste pożegnanie dyrektora Leszka Wakulicza

       W latach 1995 r. - 2007 r. dyrektorem szkoy była Pani Elżbieta Szmytkiewicz..

       1995 r. - w szkole powstało pierwsze miniprzedsiębiorstwo, które założył nauczyciel przedmiotów zawodowych Pan Jarosław Kapelarz.

       1995 r. - szkolny kabaret CHAŁA pod opieką Pani Renaty Kolasińskiej wystąpił w Warszawie na zaproszenie Teatru Muzycznego "Pantera" oraz w telewizji "Polsat".

       1995 r. - wizyta wicemarszałek Senatu prof. Zofii Kuratowskiej. Spotkanie z uczniami w auli szkolnej

       1996 r. - 50-lecie szkoły

       1996 r. - 50-lecie Szkoły - zbiorowe zdjęcie uczestników uroczystości przed gorzowskim teatrem

       1996 r. - koncert w gorzowskim amfiteatrze z okazji 50-lecia Szkoły

       1995 r. - Grono Pegagogiczne

       1997 r. - Dzień  Kobiet- w auli wystapił superzespół w składzie: Jerzy Dutkiewicz - gitara basowa, Janusz Polak - gitara, Edward Dołmat - perkusja

       1998 r. - przekazanie szkole nowego sztandatu. Uroczystość w gorzowskim teatrze.

       1999 r. - Dzień Sportu -  J. Kapelarz, J. Polak, J. Dutkiewicz, J. Kopyść, E. Dołmat- najlepsi nauczyciele-sportowcy

       1999 r. - szkołę opuścił ostatni rocznik Zasadniczej Szkoły Handlowej.

       2002 r. - naukę w szkole ( po reformie oświaty) rozpoczęli pierwsi absolwenci gimazjów.

       Studniówka 2004

       2004 r. - Zespół Forte

       2003 r. - Otrzęsiny w auli szkolej. Zwyciężyła klasa H1

       2004 r. - w auli szkolnej wystawiono Dziady Adama Mickiewicza, pod opieką Pani  Renaty Kolasińskiej

       2004 r. - Międzyszkolny Tydzień Pisania Listów - akcja miała na celu ( dobie telefonów komórkowych i poczty elektronicznej) propagowanie tradycyjnego komunikowania sie poprzez pisanie listów.

       2004 r. - Dobroczynny Ekonomik - z inicjatywy uczniów szkolnego koła PCK zorganizowano koncert charytatywny na rzecz najbardziej potrzebujacych. Opiekunami Szkolnego koła PCK byli Pani Weronika Borczewska i Pan Janusz Kwiatkowski. Powyżej zdjęcie artykułu o akcji uczniów.

       2004 r. - w dniach 20-21 marca w Jachrance odbyły sie finałowe zawody XVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Tytuł laureata zdobył Tomasz Michalski, a Jakub Niciejeski zdobył tytuł finalisty. Opiekunem Szkolnego Koła Ekonomicznego był Pan Edward Dołmat.

       Na zdjęciu Bohaterzy  Olimpiady

       2004 r. - Gazeta Lubuska pisze o przedsiębiorczości naszych uczniów i  szkolnych  miniprzedsiebiorstwach, oraz o  radiowęźle, który umilał  wszystkim pobyt w szkole.

       2005 r. - szkołę ukończyła ostatnia klasa Technikum Pocztowego.

       2005 r. - odbyła się po raz pierwszy matura  w nowej formule. Wyniki egzaminu zewnetrznego potwierdziły wysoka pozycję Ekonomika w mieście i województwie.

       2006 r. - w Teatrze im. Juliusza Osterwy odbył się konkurs teatralny dla szkół ponadgimnazjalnych, w którym zwyciężył Zespół Szkół Ekonomicznych. Młodziez sama pisała scenariusze do przedstawień. Łukasz Sowiński i Dawid Siewruk z naszej szkoły okazali sie bezkonkurencyjni.

        

       2006 r. 60-lecie Szkoły

       Główna uroczystość obchodów Jubileuszu odbyła sie w Teatrze im. Juliusza Osterwy.

       Dyrektor Elżbieta Szmytkiewicz i Prezydent miasta Gorzowa Tadeusz Jędrzejczak

       2006 r. - Liga Strzelecka "kwitnie". W ramch zawodów Gorzowskiej Spartakiady Młodzieży nasi uczniowie pod opieką Pana Jerzego Antczaka zdobywają medale.

       2006 r. - w auli szkolnej, w Roku Języka Polskiego odbyło się Ogólnoszkolne Dyktando. Do udziału zgłosili sie najlepsi - uczniowie i nauczyciele. Ten pojedynek na poprawność w pisaniu zwyciężyła Pani Alicja Cierkońska - nauczyciel bibliotekarz w ZSE.

       Dyktando poprowadziła Pani Ewa Polaczyńska nauczyciel języka polskiego.

     • 2008-2021
      • Dyrektorzy: Edward Dołmat (p.o) 2007, Jarosław Kapelarz - nadal

       Dyrektorzy: Edward Dołmat (p.o) 2007, Jarosław Kapelarz - nadal

       2007 r. - ze względów zdrowotnych Elżbieta Szmytkiewicz rezygnuje ze stanowiska dyrektora szkoły, na kilka miesięcy funkcję pełnienia obowiązków dyrektora szkoły przejmuje Edward Dołmat.

       W roku szkolnym 2007/2008 funkcję dyrektora szkoły obejmuje Jarosław Kapelarz.

       2007 r. - szkołę odwiedza nasz absolwent, mistrz olimpijski Michał Jeliński.

       2008 r. - likwidacji ulega policealne studium zawodowe.

       2008 r. - Święto Niepodległosci. Uroczysty apel w auli szkolnej.

       2008 r. - Uroczystość Pożegnania Absolwentów w Teatrze im. Juliusza Osterwy w gorzowie Wlkp.

       2009 r. - Uroczystość Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2009/2010. Do uczniów i nauczycieli zwraca się dyrektor Jarosław Kapelarz

       Rok 2009 r. -  Wizyta w Oberstufenzentrum we Frankfurcie nad Odrą w ramach "wymiany" polsko-niemieckiej.

       2010 r. - Turnieje Trójek Siatkarskich Chłopców i Dziewcząt były tradycją. Na zdjeciu dyrektor Jarosław Kapelarz nagradza trójkę dziewczęcą. Na zdjeciu nauczyciele  Pan Jan Kopyść i Pani Beata Stankiewicz

       2010 r. - w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych zostaje włączone V Liceum Ogólnokształcące, które ostatecznie zostaje "wygaszone" w 2014 r.

       2012 r. - w szkole odbywały  sie warsztaty dziennikarskie, które prowadzili dziennikarze z Warszawy w ramach akcji Mam Media. Opiekunem przedsięwzięcia była Pani Joanna Żyrów. Owocem warsztatów była gazetka szkolna Ivat - w wersji papierowej oraz elekrtonicznej. Powyżej numery czasopisma. "Mózgiem" gazetki była Maria Olczyk, uczennica klasy liceum -  3AL.

       2012 r. Wielka Orkiestra Światecznej Pomocy. Na zdjęciu uczennice V LO w asyście żołnierzy. 

       2013 r. - na zdjęciu wicedyrektor Jolanta Andersz odbiera w Sali Sesyjnej Miasta Gorzowa Wlkp. statuetkę za zajęcie I miejsca w Konkursie Teatralnym dla Szkół Ponadgimnazjalnych.

       2014 r. - w ofercie edukacyjnej Ekonomika pojawia sie kształcenie w zawodzie technika organizacji reklamy.

       2014 r. - nasza szkoła zajeła 3 miejsce w Polsce w XIX Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Opiekunem uczniów była Pani Katarzyna Ławreszuk.

       2014 r. - wycieczka do Berlina klas trzecich i czwartych.

       2014 r. - W plebiscycie Gazety Lubuskiej pt. "Pokaż klasę", klasa 2C (wychowawca Pani Izabela Anioł) zajeła 2 miejsce.

       W szkole odbywały sie liczne akcje profilaktyczne, prozdrowotne pod opieką Pani pedagog Elżbiety Wilczyńskiej

       Corocznie nasi uczniowie brali udział w ogólnopolskich olimpiadach. W 2014 r. finalistą Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został Marcin Pałasz.

        

       2014 r. - Spotkanie z Kulturą Francuską.

        

       Zespół Szkół Ekonomicznych jako jedna z pierwszych szkół  wdraża dziennik elektroniczny. Jest nim dziennik elektroniczny Librus.