• Bezpieczna Młodość

   • W naszej szkole został zrealizowany przy współpracy KMP w Gorzowie Wlkp. Wojewódzki Program Edukacyjno-Informacyjny pt.  "Bezpieczna Młodość". Program ten opierał się na prowadzeniu przez funkcjonariuszy KMP w Gorzowie Wlkp. systematycznych działań oraz zajęć lekcyjnych  na rzecz poprawy bezpieczeństwa młodzieży poprzez informowanie i edukację na temat skutków zachowań ryzykownych takich jak: zażywanie narkotyków, spożywanie alkoholu, cyberprzemocy, cyberprzestępczości, odpowiedzialności prawnej nieletnich, przestępstw z nienawiści, zapobieganie handlowi ludźmi oraz na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym . Podczas zajęć uczniowie mieli również możliwość zapoznania się z  zawodem policjanta.

    Spotkania funkcjonariuszki KMP pani Magdaleny Ziętek z uczniami poszczególnych klas odbywały się online.

    Zajęcia były dla uczniów bardzo interesujące i dostarczyły wiedzy praktycznej.

     

    https://lubuska.policja.gov.pl/go/wolnytekst/31250,Wojewodzki-Program-Edukacyjno-Informacyjny-pn-quotBezpieczna-Mlodoscquot.html