• Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

   • Czym jest OSE?

    • OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu.
    • Program został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

    Program OSE działa w celu:

    • umożliwienia szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego internetu,
    • podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów,
    • umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w internecie,
    • wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach.

    Korzyści dla szkół:

    • bezpłatny dostęp do szybkiego internetu,
    • bezpieczeństwo użytkowników zapewnione przez usługi zabezpieczające,
    • podstawowy pakiet urządzeń zapewniających podłączenie do sieci OSE,
    • możliwość korzystania z cyfrowych narzędzi i treści edukacyjnych.

    Korzyści dla samorządów:

    • szerszy dostęp do zasobów internetu,
    • lepsza komunikacja ze światem zewnętrznym (z poziomu rodziców, podmiotów gminnych współpracujących ze szkołą),
    • w perspektywie - lepiej wykształceni, bardziej świadomi świata, jego zasobów i zagrożeń mieszkańcy,
    • oszczędności - internet OSE i usługi bezpieczeństwa szkół są opłacone z budżetu państwa.
    • Harmonogram projektu
    • W Polsce jest około 30 000 szkół w 19 500 lokalizacjach. Proces podłączenia wszystkich lokalizacji do Sieci OSE został podzielony na etapy.
    • W 2018 r. zrealizujemy przyłącza do 1 500 lokalizacji co powinno być równoznaczne z zapewnieniem szybkiego symetrycznego internetu do blisko 2 000 szkół.
    • Natomiast w 2019 r. liczba podłączonych lokalizacji szkół powinna przekroczyć 12 700. W roku 2020 planujemy podłączyć wszystkie 19 500 lokalizacji.