• I. TEMAT PROJEKTU EDUKACYJNEGO.

    Biuro rachunkowe w praktyce.


    II. CEL PROJEKTU EDUKACYJNEGO.

    Treści i działania proponowane w ramach projektu pozwalają na realizacje  praktyk zawodowych poprzez  doskonalenie umiejętności zawodowych zdobytych w procesie kształcenia.

    Celem projektu jest realizacja treści programowych z zakresu praktyki zawodowej uczniów klasy trzeciej  kierunku Technik ekonomista praz przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy, w tym prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej w postaci biura rachunkowego.


    III.FORMA REALIZACJI.

    Realizacja projektu odbędzie się w formie nauki zdalnej z wykorzystaniem metod komunikacji elektronicznej pod nadzorem opiekuna projektu i współpracy dotychczasowych opiekunów praktyk w przedsiębiorstwach z którymi Szkoła podpisała umowy o praktyki zawodowe jako kontynuacja zajęć  praktyk zawodowych odbytych do dnia 09/11/2020.


    IV. OPIS PROJEKTU.

    Projekt edukacyjny Biuro rachunkowe  polega na realizacji zadań polegających na :

    1.Założeniu przedsiębiorstwa

    2.Zaplanowaniu kosztów działalności i zakupie niezbędnego wyposażenia według podanych kryteriów.

    3.Zatrudnienie pracowników

    4.Wyborze zakresu działalności według podanych kryteriów.

    5.Doborze sposobów finansowania działalności.

    6.Realizacji działalności przedsiębiorstwa w postaci zadań do wykonania w poszczególnych z wykorzystaniem elementów symulacji wirtualnego przedsiębiorstwa opartej na popycie.

    7.Prezentacji efektu końcowego w postaci wyniku finansowego 

    Projekt realizowany jest w zastosowaniem Branżowej Symulacji Biznesowej , modułu Biuro rachunkowe dostarczanej przez Revas sp. z o.o. ul. Popiełuszki 26 C, 35-328 Rzeszów.

    Szczegółowy opis funkcjonowania Branżowej symulacji Biznesowej zawiera załącznik Instrukcja obsługi Biuro rachunkowe.

     

    Opracował: Marek Szymczak

     
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. S.  Starzyńskiego  w Gorzowie Wlkp. dołączył do grona Innowatorów Branżowej Przedsiębiorczości

  Od listopada br. nasi uczniowie mogą korzystać z innowacyjnego narzędzia do nauki przedsiębiorczości – Branżowych Symulacji Biznesowych. Dzięki platformie edukacyjnej zyskają możliwość podejmowania realistycznych decyzji biznesowych podczas zarządzania wirtualną firmą, a lekcje przedsiębiorczości staną się jeszcze bardziej praktyczne.

   

  Pozyskiwanie klientów i partnerów biznesowych, ustalanie cen, zakup urządzeń 

  i materiałów, a nawet zatrudnianie pracowników to zadania, z którymi zmierzą się już niebawem nasi uczniowie. Współzawodnicząc na wirtualnym rynku ze swoimi kolegami będą mogli przekonać się jak konkurencja wpływa na prowadzenie własnej firmy.

   

  Wirtualny biznes – realne kompetencje

  W wirtualnej rzeczywistości młodzież wcieli się w rolę przedsiębiorców prowadzących przedsiębiorstwo. Atrakcyjna forma wizualna, dostępność platformy online oraz wykorzystanie mechanizmów grywalizacji mają za zadanie zaangażować młodzież w rozgrywkę toczącą się w doskonale odwzorowanych warunkach rynkowych. 

  Jesteśmy przekonani, że udział w wirtualnej rywalizacji poprzez Branżowe Symulacje Biznesowe, będzie dla naszej młodzieży pierwszym krokiem w kierunku własnej działalności gospodarczej. Stale podnosimy jakość kształcenia w naszej szkole i szukamy innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, dzięki którym lekcje będą bardzie angażujące i praktyczne komentuje wprowadzenie symulacji na lekcje 

   

  Nauczyciel jako mentor biznesu

  Nowe umiejętności zdobyli również nauczyciele, którzy podczas praktycznych warsztatów z ekspertami firmy REVAS zdobyli nie tylko wiedzę techniczną z zakresu obsługi narzędzia lecz również wiedzę dotyczącą prawidłowej oceny działań i postępów uczniów. Składa się na nią nie tylko wynik finansowy wirtualnego przedsiębiorstwa, ale także zadowolenie jego klientów i pracowników, rozwój a nawet poziom zadłużenia. W naszej szkole, po przejściu dwuetapowego szkolenia oraz zdaniu egzaminu Certyfikat Trenera Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS otrzymał Marek Szymczak 

  Dzięki wdrożeniu Branżowych Symulacji Biznesowych, nasza szkoła dołączyła do elitarnego grona Innowatorów Branżowej Przedsiębiorczości, do którego należą szkoły, uczelnie, instytucje oraz firmy z całej Polski.