• Regulamin rekrutacji do Technikum nr 2 Zespołu Szkół Ekonomicznych    im. Stefana Starzyńskiego w Gorzowie Wlkp. na rok szkolny 2022/2023

   • Terminy postępowania rekrutacyjnego kandydatów do klas I

   •  

    Krok I

    16 maja - 21 czerwca 2022 r. do godz. 15:00


    Elektroniczna rejestracja kandydatów do szkół ponadpodstawowych w Gorzowie Wlkp. na rok szkolny 2022/2023 dostępna jest na stronie internetowej Link: https://um.gorzow.pl/eurzad.html Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, zakładka E-URZĄD, kategoria Edukacja – Nabór do szkół ponadpodstawowych

    lub bezpośrednio przez linkhttps://naborpp.edukacja.gorzow.pl/kandydat/app/-

      - wydrukowany i podpisany wniosek kandydat przynosi do szkoły pierwszego wyboru do Punktu Rekrutacyjnego w Zespole Szkół Ekonomicznych
        w Gorzowie Wlkp., 
    ul. 30 Stycznia 29, Gorzów Wlkp., 95 722 35 95


    Krok II

    24 czerwca - 13 lipca 2022 r. do godz. 15:00

       - dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu  OKE.

    21 lipca 2022 r. 

      - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 


    Krok III

    21 - 29 lipca 2022 r.  do godz. 15:00

     - potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w ZSE poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia OKE

     

    Krok IV

    1 sierpnia 2022 r.  do  godz. 10:00
     - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych

     

    Przedmiot rozszerzony: j. angielski lub j. niemiecki

     

    Przedmioty punktowane dla każdego zawodu
    j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka

     

    Wymagane dokumenty:

    • wniosek o przyjęcie do szkoły
    • 3 fotografie (podpisane)
    • świadectwo ukończenia szkoły
    • zaświadczenie o wynikach egzaminu OKE
    • zaświadczenie lekarskie (lekarz rodzinny)
    • kartę zdrowia (od pielęgniarki szkolnej)