• eNabór 2021/2022

   • Krok I
    Utworzenie wniosku o przyjęcie do szkoły w formie elektronicznej na stronie

    http://eurzad.gorzow.pl/

    (wybieramy Edukacja-Nabory-Nabór Szkoły Ponadpodstawowe)

    Krok II
    17 maja -  do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15:00
    - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

    25 czerwca - 14 lipca 2021 r. do godz. 15:00
    - złożenie świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu  OKE

    22 lipca 2021 r. 
    - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

    23 - 30 lipca 2021 r.  do godz. 15:00
    - potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w ZSE poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia OKE

    Krok IV
    2 sierpnia 2021 r.  o godz. 14:00
    - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych

    Przedmioty punktowane dla każdego zawodu:
    j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka

    Wymagane dokumenty:
    wniosek o przyjęcie do szkoły
    3 fotografie (podpisane)
    świadectwo ukończenia szkoły
    zaświadczenie o wynikach egzaminu OKE
    zaświadczenie lekarskie (lekarz rodzinny)

    • Film "Ja Ekonomik"


   • „Otwarte drzwi” dla ósmoklasistów: 9-10 i 12 kwietnia 2021 r. godz. 11:00

   • „Otwarte drzwi” dla ósmoklasistów
    odbędą się w formie wirtualnej w dniach
    9-10 i 12  kwietnia 2021 r.
    godz. 11.00

    9 kwietnia 2021 r.

    Spotkanie z ośmioklasistami na czacie za pomocą aplikacji Messenger w godz. 11.00 – 14.00.

    Dyżurują nauczyciele oraz przedstawiciel  Samorządu Uczniowskiego.

    Dane kontaktowe nauczycieli dostępne będą na tablicy Facebooka Ekonomika;

    • oferta edukacyjna dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022 – dostępna na stronie internetowej Szkoły.

     

    10 kwietnia 2021 r.

    • prezentacja materiałów i zdjęć z poprzednich „Otwartych drzwi” Ekonomika pt. „Wirtualny spacer po szkole” na stronie www szkoły  i Facebooku Ekonomika.

    Wyniki Quizu:

    Miło nam poinformować, że zwycięzcą quizu, przeprowadzonego w dniu 10 kwietnia w ramach "Otwartych drzwi" został Patryk ze Szkoły Postawowej im. Polskich Olimpijczyków w Baczynie.

    Gratulujemy!

    Dziękujemy wszystkim Ósmoklasistom za udział w quizie.

    Wręczenie nagrody odbędzie się podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022.

     

    Test dostępny będzie w zakładce rekrutacja na stronie www.ekonomik.gorzow.pl oraz na profilu Facebooka w godz. 11.00 – 12.00.

    Dla najlepszych przewidziane nagrody rzeczowe!!!

    Film 1 - Autopromocja:

    Film 2 - Abslowenci o Ekonomiku:

    Film 3 - Abslowenci o Ekonomiku:

    Film 4 - Abslowenci o Ekonomiku:

     

    12 kwietnia 2021 r.

    • ogłoszenie zwycięzców quizu online na stronie szkoły oraz na profilu Facebooka Ekonomika.

    Nagrodzenie najlepszego ośmioklasisty odbędzie się podczas Uroczystości Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2021/2022.

    • prezentacja multimedialna pt. „Ekonomik jest interesującą szkołą zawodową” na stronie www szkoły oraz na profilu Facebooka.