• Ranking czasopisma Perspektywy

     • W tym tygodniu ukazał  się ranking techników i liceuów według czasopisma Perspektywy.  Ranking jest dedykowany przede wszyskim uczniom ostatnich klas szkół podstawowych, którzy za kilka miesięcy będą musieli ostatecznie wybrać szkołę średnią. W Rankingu Liceów i Techników wykorzystane są wyłącznie informacje z zewnętrznych źródeł danych pochodzących z Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, Komitetów Głównych Olimpiad i Systemu Informacji Oświatowej (SIO). 

      Kryteria: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, sukcesy uczniów w olimpiadach, wyniki egzaminów zawodowych w technikach. 

      Zespół Szkół Ekonomicznych w rankingu Perspektyw w 2021 r. (wśród techników) zajął 2 miejsce w Gorzowie Wlkp. i 6 miejsce w województwie lubuskim.

     • Egzaminy zawodowe

     • Rozpoczęły sie egazaminy zawodowe w naszj szkole. Uczniowie zdobywają kwalifikacje w zawodach-  technik ekonomista, technik organizacji reklamy i technik handlowiec.

      Egzaminy zawodowe przeprowadzane są w sesji zimowej 2021 r. – podobnie jak w sesji letniej 2020 r.– odbywają się w zaostrzonym reżimie sanitarnym. 

      Egzamin składa się z dwóch części – części pisemnej  oraz części praktycznej. Aby zdać egzamin należy w części pisemnej zdobyć  min. 50% punktów możliwych do uzyskania, a w części praktycznej  min. 75% punktów możliwych do uzyskania. Trzymamy mocno kciuki za wszystkich zdających! 

       

     • Wyniki zawodów I stopnia XXXIV OWE

     • Wyniki zawodów I stopania XXXIV OWE 

      Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Olimpiada skierowana jest do uczniów techników, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, liceów ogólnokształcących. W dotychczasowych trzydziestu dwóch edycjach Olimpiady wzięło udział ponad 330 tys. uczniów, a do zawodów bieżącej, XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zgłosiło się łącznie około 8,5 tys. uczniów z 645 szkół. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej należy do jednej z najbardziej popularnych pod względem liczby uczestników. Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zasilają szeregi kadr menedżerów, nauczycieli akademickich i fachowców w różnych dziedzinach praktyki gospodarczej.Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

      żródło// http://www.owe.pte.pl/informacje/informacje-ogolne.html

      Miło nam poinformować, że uczennica klasy 3A Karolina Kowal jako jedyna z naszego miasta zakwalifikowała się do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.